Geografia Europy i świata - wiele przydatnych informacji

Zabytki Mongolii :

Jedną z cech pisma mongolskiego był pionowy układ wierszy, od lewej do prawej strony. Najstarszym zabytkiem jest niewielka inskrypcja kamienna z 1225, zw. „kamieniem Czyngis-chana” (znaleziona na pocz. XIX w.). W kaganacie ujgurskim swych wyznawców miały także chrześcijaństwo i buddyzm. Wielu Ujgurów pozostało przy szamanizmie. W 840 do władzy na ziemiach M. doszli Kirgizi jenisejscy. Hegemonia ludów mongolskich w M. rozpoczęła się za panowania protomongolskich Kitanów (907), które objęło jedynie pd.-wsch. M. i część Chin (państwo Liao); reszta terytorium pozostawała w rękach miejscowych ludów. W XII w. skłócone ze sobą ludy pasterskie (m.in. Tatarzy, Kereici, Merkici, Najmanowie) zjednoczył twórca imperium mongolskiego, Czyngis-chan: 1206 zapanował nad całą M., a 1224 podzielił swe państwo między 4 synów, zachowując władzę zwierzchnię. Około 1227–1264 stolicą imperium było Karakorum. Miasto miało kilka dzielnic: pałacową (dostojnicy), handl. (kupcy, gł. muzułmańscy) i rzemieślniczą (gł. Chińczycy). Mimo iż po śmierci Czyngis-chana imperium rozpadło się, a między władcami poszczególnych krain doszło do zatargów i wojen, podboje mongolskie trwały nadal: pod władzą Mongołów znalazło się 3/4 kontynentu azjat. (poza Japonią, Indiami i Płw. Arabskim).


Spis ciekawych artykułów z geografii:

 
Copyright @ 2009-2011 - http://www.zozblachownia.pl/; zakaz kopiowania tresci ze strony bez zgody administraotra witryny. Ostatnie aktualizacje/modyfikacje/zmiany na stronie nastapily dnia 16 sierpnia 2012 roku. Kontakt z administratorem strony e-mail: pawelh2008[malpa]gmail[kropka]com